Munay-ki

De Munay-ki
Een geschenk van de Inca’s

Munay-ki_Kanexia_Baarn_Jose de Graaf_Qeros_Inca_Kanexia

Boodschap
De Munay-ki brengt een zeer hoopvolle en optimistische boodschap over onze toekomst. Voor ons persoonlijk en voor de hele aarde.
De Munay-ki zijn negen inwijdingen van het helingspad van de Inca’s. Deze inwijdingen zijn ons geschonken door de sjamanen van de Q’eros, een volk uit het Andesgebied van Peru, dat bekend staat als de laatste nog traditioneel levende rechtstreekse afstammelingen van de Inca’s.

Apu munay

2012
Voor de meeste mensen was 2012 een jaar als elk ander. Voor de Maya was dat jaar bekend als het einde van een belangrijk tijdperk. Ook de Inca’s, de Hopi, de Egyptenaren, de Hindoes en andere oude spirituele volkeren kennen deze overgang. Deze periode wordt genoemd als het einde van een tijdperk waarin materialisme, bezit, ego, dualiteit en het gevoel afgesplitst te zijn van Eenheid, waardoor machtsmisbruik en uitbuiting tussen mensen en volkeren verspreid zijn. Die afsplitsing heerst ook tussen mensen en de natuur en moeder aarde. Met als gevolg uitputting en vervuiling van al wat ons in leven houdt, lucht, water en een vruchtbare bodem. Deze periode eindigde op 21 december 2012 en dit einde beloofde meteen een nieuw begin, zoals een rups uit de donkere en beperkende cocon uitbreekt en vlinder wordt met alle nieuwe mogelijkheden. Zo gaat het bij de Maya en de andere spirituele volkeren om een belofte tot grote ontwikkeling van het bewustzijnsniveau van de mens als individu en de mensheid als geheel.

Munay
Het woord Munay betekent liefdeskracht en Munay-ki betekent: Ik hou van je, Ik hou van je vanuit het aller diepste van mijn hart of Wees zoals je bent. Het quechua, de taal van vele Andesvolkeren en van de Q’éros, kent geen woord voor liefde, ook niet voor het woord wil. Dat is voor hen namelijk een geïntegreerd begrip: Munay: Liefde en wil ineen. Ofwel liefdevolle wilskracht of wilskrachtige liefde. De echte kracht van onvoorwaardelijke liefde.

HeartoftheWorld+MEDITATION

Samen in Harmonie
De Munay-ki is als een treinkaartje voor de reis op weg naar vrijheid om te zijn wie je in wezen bent en naar het bewust-zijn van eenheid. De munay-ki voert je voorbij de illusie van afscheiding. Het herstelt de verbinding met je innerlijke kracht. Met je eigen goddelijke natuur. Zo brengt de Munay-ki brengt je bij je ware bestemming hier op aarde. Het maakt dat je volledig in je kracht komt te staan.
Je kracht om je dromen te kunnen creëren en te manifesteren in deze wereld.
De Munay-ki geeft een enorme liefdeskracht voor jezelf en de wereld om je heen. Door een verschuiving van perceptie leer je veranderingen te laten plaatsvinden via je hart.
Simpel door je hart echt te openen, voor jezelf, voor de ander en voor het grotere geheel, door het verkrijgen van een hoger bewustzijn en door verbindingen te maken en te delen.
Het belooft een versnelde transformatie naar hoger bewustzijn.
De Munay-ki verkondigt deze boodschap en geeft meteen praktische gereedschappen om de Nieuwe Tijd in praktijk te brengen. De tijd die begint waar je hier en nu bent, in je dagelijks leven. Het gereedschap zijn de inwijdingen.
De Munay-ki maakt het mogelijk dat je reuzenstappen kunt zetten in je eigen transformatieproces en daardoor in de evolutie van de mensheid als geheel. Je wordt als van zelf deel van het veranderingsproces op onze planeet. De verandering richting de natuurlijke staat van vrede, zowel in jezelf als in je directe omgeving en op wereldniveau.
In essentie geven de inwijdingen je de wijsheid en de kracht om je verantwoordelijkheid te accepteren voor alle schepping. Dat jij de schepper bent van je eigen wereld. De Inca’s leren ons hoe dat een wereld in harmonie en in overvloed kan zijn. De hemel op aarde.
De Munay-ki is het Incapad naar verlichting en wereldvrede.

Jose de Graaf_Dona Maria_Don Jorge_Kanexia_Peru_Munay-ki

Simpel
De vorm waarin de Munay-ki wordt doorgegeven is heel simpel. Het wordt je geschonken in de vorm van negen initiaties.
Je kunt de inwijdingen niet in je eentje ondergaan, maar zodra je de initiaties hebt ontvangen kun jij ze op jouw beurt weer doorgeven. Aan vrienden, familie, cliënten.
Bij de inwijdingen wordt gebruik gemaakt van slechts een stuk gereedschap en dat is de pi-stone, de inwijdingssteen.

pi-stone_kanexia_Munay-ki

De zaadjes laten opbloeien
De Inca’s leven in de overtuiging dat je geboren bent met het Inca-zaad. Dat is je erfdeugd. Daarmee bedoelen ze dat wij allemaal bij onze geboorte het recht hebben gekregen op een lang en gelukkig leven in harmonie en overvloed. Dit in tegenstelling tot ons westerse idee dat we geboren worden met een erfzonde omdat we uit het Paradijs zouden zijn verwijderd. Wat verklaarbaar is voor onze opvattingen over schaarste, tekorten, schuld, oordelen en veroordelen.
Een leven als een Inca is een leven als koning/koningin. De hemel op aarde. Het enige wat je in je leven hoeft te doen is de potentie van je Incazaad te manifesteren. Het ontkiemen van dit Incazaad kun je starten met de inwijdingen van de Munay-ki. Het is verder aan jou om de zaadjes tot volle wasdom te laten groeien. Tot grote maïskolven zeggen de Inca’s. De Andestraditie wijst de weg: Leef volgens de wet van Ayni, de wet van heilige wederkerigheid. Dat is overigens de enige wet die zij kennen. Verder zijn er geen regels of dogma’s. De manier om in Ayni te leven is delen. Ook de inwijdingen zijn er om te delen. Hoe meer we delen, hoe groter de zaadjes in onszelf worden en hoe groter de mogelijkheid om persoonlijk en als mensheid onze waarlijke scheppingskracht te ervaren. En hoe dichter we bij harmonie en vreugde om ons heen komen en bij harmonie en wereldvrede op onze planeet aarde.

2014_Zomerzonnewende_mesa en bloemen - kopie

 

Boek over de Munay-ki: 2012…en daarna!
Lees hier alles over het boek dat ik samen met Paul Liekens over de Inwijdingen van de Munay-ki heb geschreven.

 OK_Omslag_boek_2012...en daarna_Jose de Graaf Paul Liekens_3edruk

 

Over de Inwijdingen van de Munay-ki
De inwijdingen helpen je om beter in je kracht te staan bij het huidige evolutieproces dat wereldwijd gaande is.   “Je komt tot een hoger bewustzijn en bent in staat om datgene te bewerkstelligen waar je nu nog amper van durft te dromen.
Mede door zo dienstbaar mogelijk te zijn aan jezelf, de ander en de hele kosmos.”
Interview met mij over de inwijdingen van de Munay-ki in ParaVisie, mei 2010

 

Workshop Munay-ki
Heb jij ook belangstelling om de Inwijdingen van de Munay-ki te ontvangen, kijk dan op de pagina Workshop Munay-ki
Of bekijk deze aankondiging Workshop Munay-ki in the world
De data voor de workshops vind je op agenda-pagina

Coaching in combinatie met het ontvangen van de Inwijdingen van de Munay-ki
De workshops vinden altijd in een groepje plaats. Je kunt ook de Inwijdingen individueel ontvangen. Bijvoorbeeld in combinatie met coaching.

Via de contactpagina kun je alle verdere informatie over de workshop en coaching met Munay-ki ontvangen

IMG_2973 JOse - kopie