Martijn van Staveren Paradigma-verschuiving 4 lezingen Menselijk bewustzijn vs buitenaards contact

Kanexia Baarn

Paradigma-verschuiving van het menselijk bewustzijn

De nieuwste versie van de lezingen-serie
“Buitenaards Contact is Werkelijkheid”

‘Menselijk Bewustzijn versus Buitenaards Contact’

Door Martijn van Staveren

Dinsdag 30 mei,
dinsdag 13 juni,
woensdag 28 juni
en dinsdag 11 juli 2017

martijn-van-staveren_menselijk-bewustzijn-vs-buitenaards-contact_kanexia

Locatie: Kanexia, Prinses Marielaan 5, 3743 JA Baarn
Route: zie hiertoe de contactpagina
Route: Kanexia, de ruimte waar de lezingen zijn, is in het witte gebouwtje aan het einde van de oprit, naast/achter het woonhuis.
Recht tegenover het woonhuis is de achteruitgang van het NS-station.
Gratis parkeren kun je bij het NS-station en op de parkeerplaats bij Eethuys-Cafe De Generaal. Beide op nog geen 3 minuten loopafstand.
Dus svp niet op de oprit parkeren en ook niet in de straat, want daar geldt een parkeerverbod.
Vanaf je eigen locatie: Google maps. Route als PDF:  Routebeschrijving Kanexia

 

Update 29 mei: Deel 1 op dinsdag 30 mei is volgeboekt
Update 30 mei: Deel 4 op dinsdag 11 juli is volgeboekt
Update 4 juni: Deel 3 op woensdag 28 juni is volgeboekt
Update 7 juni: Deel 2 op dinsdag 13 juni is ook volgeboekt

 

Al ruim twee jaar verzorgt Martijn van Staveren lezingen en educatie-dagen. In de loop van de tijd zijn deze door verdere ontwikkeling inhoudelijk wat gewijzigd en steeds krachtiger geworden.

martijn-van-staveren_buitenaards-contact_paradigmaverschuiving

Juist in een tijd dat het lijkt alsof de globale uitdagingen onoplosbaar zijn, is het bespreekbaar maken van andere werkelijkheden van zeer groot belang. Veel mensen merken dat onze bijzondere wereld onderhand wordt opgesplitst in twee verschillende realiteiten, te weten een geheel analoge organische werkelijkheid (voelen, creatief) en een complete artificiële computergestuurde werkelijkheid (denken, logica). Deze twee verschillende werkelijkheden, een Organische beschaving en/of een Cyborg beschaving zullen samen de toekomst van de Mens op Aarde haar realiteit gaan bepalen.

En in de kern is onze huidige werkelijkheid reeds het gevolg van een diepgaande Cyborg-intrige. Welke kant willen we met elkaar op? Wat zijn de mogelijkheden? Op basis van deze schijnbare, heftige dualiteit, verzorgt Martijn van Staveren (43) deze 4-delige lezingenserie over het ‘Menselijke bewustzijn versus Buitenaards Contact’.

De boodschap die Martijn naar buiten brengt, is er één van bekrachtiging, liefde, daadkracht, besef en inzicht.

Om het Oorspronkelijke ontwerp van ons Universum te doorgronden starten we ons onderzoek in onze eigen achtertuin. Daarbij stuiten we dikwijls op zeer onthullende zaken; het is niet voor niets, dat we ons bewust worden van deze vaak manipulerende energieën. Hoe gek het klinkt wellicht, maar laat je vooral inspireren en beseffen hoe belangrijk het is dat jij, juist NU, hier aanwezig bent in dit tijdsbestek op Planeet Aarde. Want zodra jij in staat bent anders naar ‘de werkelijkheid’ te kijken, kun je een ander innerlijk bewustzijn gaan ervaren.

Martijn zegt daarom ook met enige regelmaat: “Besef dat je niet naar een lezing van een Martijn gaat, besef dat je in essentie naar jezelf komt luisteren IN mijn verhaal. Waardoor je eigen informatie uit jezelf toegang kunt geven. Het is de tijd naar jezelf te durven luisteren, ongeacht wat de gevolgen hiervan kunnen zijn”.

Elke lezing is diepgaande gefragmenteerde informatie, waar als rode draad doorheen loopt wat de dwarsverbanden zijn van de huidige wereldwijde situatie ten aanzien van de Aardse Menselijke beschaving.

martijn-v-staveren_buitenaards-contact_kanexia_baarn

 

Het verhaal van Martijn:

‘Het ufo fenomeen is werkelijkheid. Buitenaardse aanwezigheid is werkelijkheid.’

martijn-kleine-jongen

Vanaf dat ik een klein jongetje was, weet ik dat de Mens op Aarde zich op alle mogelijke manieren zal verzetten tegen de bevrijding van het eigen Innerlijke bewustzijnswezen. Niet omdat zij niet vrij wil zijn, maar omdat de weg naar deze Innerlijke vrijheid er één zal zijn van radicale en complete herziening. De aanwezige spiritualiteit in de Mens is vaak op persoonlijkheid gebaseerd en niet op vrijheid van voelen en denken. Het is afhankelijk geworden van gekaderde bewustwording en is het grootste instrument tegen het repatriëren van de Oorspronkelijke vermogens van de Mens. Waarachtige spiritualiteit kent geen voorkeur”.

Als Aards kind raakte Martijn betrokken bij een grootschalig contact en ontvoerings-programma, uitgevoerd door uiterst zelfingenomen, supergeavanceerde buitenaardse beschavingen. Tijdens deze gebeurtenissen werd Martijn bijgestaan door zeer geavanceerde en zorgzame hyper-dimensionale groeperingen, die er letterlijk aan hebben bijgedragen dat hij fysiek is blijven bestaan..!

Hiertoe behoorden verschillende en anders uitziende wezens dan Mensen en ook menselijke wezens, die een verschijning hebben, ongeveer zoals de Aardse Mens. Deze beschavingen gaven veel informatie hoe wij op eigenzinnige en creatieve wijze een kentering kunnen veroorzaken in de huidige systematische onderdrukkingssystemen.

Volgens Martijn zijn er diverse programma’s actief, die door zogenaamde ‘rookgordijnen’ worden gecamoufleerd/verborgen. Martijn nam waar dat er zich achter het wereldwijde UFO-fenomeen, hele andere schokkende en onthullende activiteiten schuil gaan. Een gebeurtenis waardoor het gehele buitenaardse fenomeen letterlijk op zijn kop zou komen te staan. Martijn spreekt daarom telkens over verschillende werkelijkheden. Werkelijkheden waar Aardse ultra geheime neurocyber-krijgsmachten en inlichtingendiensten een stuwende kracht in zijn. Of in goed Nederlands: we worden op een fundamentele manier in de maling genomen..

Martijn vertelt vanuit zijn eigen ervaringen zijn verhaal; een verhaal waarin hij letterlijk belet werd, dit naar buiten, in de openbaarheid te brengen. Volgens Martijn zijn de bezetters van onze mind operationeel in alle lagen van tijdlijnen en voorzien en beïnvloeden zij telkens alle stappen van de Mens op Aarde. Maar de Mens beschikt en blijft beschikken over een (vergeten) vermogen dat deze loep kan doorbreken. Het is juist dít krachtige menselijke vermogen dat de zelfzuchtige buitenaardsen bij ons inactief willen houden…

De grote liefde voor Moeder Aarde en haar bewoners heeft Martijn aangezet om mede-inspirator te zijn om collectief een krachtige en liefdevolle impuls te geven, zodat er gezamenlijk een nieuw tijdperk kan worden gecreëerd. Een tijdperk waarin we kunnen terugkeren naar de werkelijke basis van ons Aardse bestaan met daarin centraal onze verbinding met de Oer-Wereld.

martijn-van-staveren_bij-1-van-de-vele-lezingen

Martijn en Kanexia verwelkomen je hartelijk op de 4 thema-avonden en hopen je hiermee te inspireren en te motiveren om openlijk over dit thema te durven spreken of te luisteren.
Besef dat de informatie indringend kan zijn, waardoor het verstandig is, deze in meerdere avonden tot bloei te laten komen.
Om dieper op de inhoud in te kunnen gaan, zijn er verschillende delen in lezingen uitgewerkt waarin Martijn verscheidene soorten informatie en ervaringen uiteenzet.

Dit is het lezingenschema: NB: alle lezingen zijn volgeboekt

Deel 1: Inleiding, synchroniciteit & Buitenaardse ontmoetingen (dinsdag 30 mei)
Deel 2: Het huidige Aardse mechanisme, wie ben ik (niet)? (dinsdag 13 juni)
Deel 3: Planeet Aarde in quarantaine geplaatst door buitenaardse infiltraties & mindcontrol (woensdag 28 juni)
Deel 4: Buitenaardse leugens ontmaskerd; de vergeten artificiële neurologische invasie (dinsdag 11 juli)

Meteen Aanmelden>

 

martijn-v-staveren_buitenaards-contact_kanexia_baarn-wezens

Is het werkelijk zo moeilijk
aan te nemen
dat er vele andere beschavingen elders in het universum zijn?
En dat zij veel verder ontwikkeld zijn dan de huidige Aardse beschaving…

 

Wie is Martijn van Staveren?

martijn-van-staveren_menselijk-bewustzijn-vs-buitenaards-contact

Van kinds af aan heb ik contact met buitenaardse beschavingen, afkomstig van andere planeten en dimensionale bewustzijnswerelden. Daarbij werd bevestigd wat ik al wist, namelijk dat er een onzichtbaar gehouden strijd gaande is tussen verschillende alien rassen over de zeggenschap van planeet Aarde en haar bewoners én dat er een zeer grote intergalactische groepering actief is om de mensheid op Aarde te ondersteunen in haar transitieproces. Deze laatste groep deelt niet mee in de strijd om de zeggenschap.

Door mijn eigen ervaringen, onderzoek en kennis hierover te delen en de achtergehouden grotere realiteit te belichten, roep ik iedereen op met een andere blik naar onze zogenaamde realiteit te gaan kijken. Het is uitermate noodzakelijk en belangrijk dat de Mensheid weer gebruik gaat maken van haar eigen menselijke potentieel, waarmee zij terug kan keren in haar oorspronkelijke vermogens om zaken te wijzigen, aan te passen of om te buigen ten dienste van het grotere geheel.

Ik inspireer en motiveer mijn medemens door middel van het delen van informatie over deze veelal complexe materie, via onder andere interactieve lezingen en workshops. Ook reis ik op verzoek naar locaties om mensen te begeleiden in processen of om lokale activiteiten te onderzoeken.
Door publiekelijk te spreken over deze indringende en buitengewoon belangrijke informatie, zet ik me samen met jou in om een wijziging in het realiteitsbesef te laten plaats vinden.

Ik ben ervaringskundige op het gebied van onder andere buitenaards contact, buitenaardse ontmoetingen en ontvoeringen, mind control programma’s, planetaire bezoeken en remote viewing.

“Er wordt op ons gewacht dit met elkaar te creëren, juist nu in een tijd waar het lijkt dat wij geen enkele invloed meer hebben op onze wereld. Laat ik het maar zo zeggen: samen zíjn wij die grote verandering!”

Mijn achtergrond
In de reguliere lagen van werkzaamheden op deze planeet, in mijn volwassen leven, heb ik als zelfstandig ondernemer ervaringen opgedaan als marketeer in de computer (ICT) sector. Ook ben ik als mediator voor het bedrijfsleven actief geweest. Daarnaast neem ik plaats in verschillende nationale denktanks, waarin informatievoorziening naar het publieke domein centraal staat.

Mijn ervaring
Als kind leefde ik in zowel de maatschappelijke realiteit waarin familie, school en kind-zijn centraal stond, als in een wereld waarin de maatschappelijke realiteit compleet ondergeschikt was aan een zeer complexe buitenaardse, interdimensionale realiteit. Ik werd betrokken bij verschillende programma’s, nadat bleek dat ik een gave had contact te kunnen leggen met andere levensvormen en dit te kunnen waarnemen via remote-viewing. Tijdens deze programma’s heb ik zeer ontwikkelde rassen mogen ontmoeten en mocht ik begeleiding ontvangen in het ontwikkelen van deze vermogens. Een vermogen overigens, wat ieder mens van oorsprong bezit.

Een heel belangrijk onderwerp om te beseffen is dat de Mensheid onder een voortdurende surveillance staat van buitenaardse, interdimensionale beschavingen. Enkele daarvan hebben volledig grip op de Aardse ontwikkelingen en houden de Mensheid in een psychische gijzeling. Andere goedgezinde beschavingen begeleiden de Aardse ontwikkelingen om de Mensheid te ondersteunen naar haar volgende bewustzijnsverruiming.

‘Het is nú de tijd hierover openlijk te spreken, zodat ieder mens een eerlijke kans krijgt het pad van de werkelijke eigen ontwikkeling te volgen’

Meer informatie over Martijn van Staveren en wat hij zoal doet vind je op zijn website Buitenaards Contact (andere lezingen, educatiedagen, interviews, etc. …) 

Nog even wat uitleg in het kort:

Mind Control
De Mensheid staat onder een voortdurende surveillance van buitenaardse, interdimensionale beschavingen. Enkele daarvan hebben volledig grip op de Aardse ontwikkelingen en houden de Mensheid in een psychische gijzeling. Het meta-neurologische stelsel is hierbij een sleutel om tot een dieper inzicht te komen. Verschillende cyborg beschavingen hebben dit stelsel gehackt en maken dankbaar gebruik van de voortdurende ontkenning van dit fenomeen.

Planetaire Bezoeken
Goedgezinde beschavingen begeleiden de Aardse ontwikkelingen om de Mensheid te ondersteunen naar haar volgende bewustzijnsverruiming en grijpen niet in tijdens het Aardse planetaire proces.

Onze sleutelrol
De mens beschikt over een (vergeten) vermogen. Het is juist dít vermogen dat de zelfzuchtige buitenaardsen bij ons inactief willen houden. De werkelijkheid is juist dat datgene wat we kunnen waarnemen en aandacht geven, wij radicaal kunnen herschrijven voor het hoogste goed. Het aloude New Age paradigma “wat je aandacht geeft groeit” komt geheel te vervallen.

Oorspronkelijke Vermogens
Het is uitermate noodzakelijk en belangrijk dat de Mensheid weer gebruik gaat maken van haar eigen menselijke potentieel, waarmee zij terug kan keren in haar oorspronkelijke vermogens. Als legitieme houders van de fysieke werkelijkheid, is het aan de Mens om een andere koers in te slaan.

 heart-earth_1

Alle informatie over deze nieuwste versie van de 4 lezingen “Menselijk Bewustzijn versus Buitenaards Contact”: 

 martijn-v-staveren_buitenaards-contact_kanexia_baarn-2

 

Deel 1: Inleiding, synchroniciteit & Buitenaardse ontmoetingen
Dinsdag 30 mei.
Deze lezing is volgeboekt.

martijn-v-staveren_buitenaards-contact-deel-1_kanexia_baarn

Wie is Martijn? Hij introduceert zichzelf en neemt je mee naar de ervaringen die hij van kindsaf, tot vandaag, heeft meegemaakt. Centraal daarbij staan de onderwerpen buitenaardse ontvoeringen, tijdreizen, multidimensionale en parallelle realiteiten. Is het werkelijk zo moeilijk aan te nemen dat er vele andere beschavingen elders in het universum zijn en zij veel verder ontwikkeld zijn dan de thans huidige Aardse beschaving?

Martijn deelt een aantal ervaringen over buitenaardse rassen, ontmoetingen en eigenschappen van hen. Hij deelt dit om de mindset van de bezoekers kennis te laten maken met werkelijk ‘open-minded’ zijn en om een mogelijk op trauma gebaseerde perceptie van het dagelijkse leven in beweging te zetten en om te buigen in kracht en zelfbeschikking. We maken een reis in ons universum om een goed beeld te kunnen krijgen hoe uiterst onmogelijk het is dat alleen onze planeet Aarde beloond is met leven.

In dit deel komen diverse ervaringen en gebeurtenissen naar voren, die direct verband houden met de mogelijke motivatie waarom jij besloten hebt hier vandaag ook bij aanwezig te zijn. De doelstelling van deze lezing is een startpunt maken in een radicaal andere koers van denken, voelen en spreken.
Voel je vooral van harte welkom..!

 

Deel 2: Het huidige Aardse mechanisme, wie ben ik (niet)?
Dinsdag 13 juni
Deze lezing is volgeboekt

martijn-v-staveren_buitenaards-contact-deel-2_kanexia_baarn

Tijdens deze lezing gaat Martijn persoonlijk in op verschillende onderwerpen zoals de vergeten Aardse voorhistorische situatie, de religies op Aarde en waar deze mee verbonden zijn, buitenaardse beschavingen zoals de Annunaki en de zienswijze van welwillende buitenaardse menselijke rassen, zoals de Umbraha, de Zaviriaanse en de Sin-Shani beschavingen.

Gedurende jaren heeft Martijn gesprekken gevoerd met deze mensen uit andere werelden (universumhologrammen) en hij deelt de inhoud van deze ontmoetingen door gefragmenteerd doch zeer gericht de essentie aan te raken. Dit is Martijn ook uitdrukkelijk geïnspireerd, dit juist nú te doen in déze tijd. Martijn zal ook ingaan op de veel gestelde vraag waarom ze niet gewoon openlijk en publiekelijk landen in hun bijzondere voertuigen. De veelgehoorde reden dat wij eerst nog veel te leren hebben is daarbij ondergeschikt aan de werkelijke redenen. De eenvoud van het fundament van werkelijkheid, is de kracht om een nieuw script met elkaar te ontwerpen.

De doelstelling van deze lezing is om inzichten te krijgen in de menselijke werking van de opbouw van perceptie van realiteit én het daarbij openen van andere visies ter activatie van ons emotionele scheppingsbewustzijn. Wat voelt de Aardse Mens zodra zij gevoelens gaat ervaren welke het neurologische systeem nog niet eerder een betekenis kon geven?

 

Deel 3: Planeet Aarde in quarantaine geplaatst door buitenaardse infiltraties & mindcontrol
Woensdag 28 juni
Deze lezing is volgeboekt

martijn-v-staveren_buitenaards-contact-deel-3_kanexia_baarn

Door de zeer indringende contacten welke Martijn ondervonden heeft en nog steeds ondervindt, is het mogelijk om een lezing te geven over onderwerpen waar minder over gesproken wordt. Het gaat hierbij niet in de laatste plaats over de controle mechanismen op en rondom onze planeet en hoe wij gedomineerd worden door compleet onzichtbaar gehouden bio telemetrische volgsystemen.

Om onze weg terug naar de vrijheid te vinden is het beslist heel noodzakelijk deze informaties te bespreken.
Volgens Martijn juist, vanwege het feit dat deze systemen vol operationeel zijn en in aankomende tijden alles gaan bepalen. Een multidimensionaal uiterst geavanceerd surveillance systeem waakt over de zogenaamde vrije stappen van de Mensheid aangestuurd door de ingebrachte ET DNA coderingen. Het controle systeem bestaat in andere lichtspectra, niet waarneembaar voor ons menselijke oog, rondom de Aarde en daarbuiten.

Martijn heeft deze systemen bezocht en kunnen bekijken. Ook heeft hij gezien wat deze systemen kunnen aanrichten en welke invloed zij hebben op onze hyper-neurologische systemen. Je krijgt informatie te horen wie deze systemen hebben aangelegd en op welke wijze wij hierdoor onder invloed staan. Ook wordt er besproken op welke wijze je de start in jezelf kunt vinden hoe je jezelf kunt bekrachtigen. Buitenaardse krachtige welwillende rassen zijn volledig op de hoogte van de aanwezigheid van deze tracking technologieën en wachten op openheid van communicatie door ons over deze zeer belangrijke data.

De doelstelling van deze lezing is om goed doordrongen te raken van de mogelijkheid om jezelf te gaan herkennen in elke stap welke jij in je leven zet en voorbereiding om openlijk contact te kunnen leggen met ET’s en ID’s en beweging te brengen in het massabewustzijn.

 

Deel 4: Buitenaardse leugens ontmaskerd; de vergeten artificiële neurologische invasie
Dinsdag 11 juli
Deze lezing is volgeboekt.

martijn-v-staveren_buitenaards-contact-deel-4_kanexia_baarn

Tijdens deze lezing geeft Martijn inzicht in de onderdrukking van de Mensheid haar Oorspronkelijke vermogen. De Aardse Mens  heeft een buitengewoon scheppend vermogen om via haar creatievermogen inspiratie een aanpassingen te verrichten in het NU moment. Je zou dit kunnen vertalen naar: het bewust creëren van een wenselijke situatie en het opheffen van onwenselijke situaties.

Deze vermogens lagen ooit opgeslagen in ons DNA en kon worden omgezet door middel van het gebruik maken van ons zintuig wat ook wel de pijnappelklier wordt genoemd. Deze vermogens werden onderbroken en de Aardse Oorspronkelijke Mensheid werd bijna uitgeroeid om opnieuw te worden geprogrammeerd. De gevolgen zijn onder andere onze zogenaamde dagelijkse werkelijkheid en slaafsheid.

Doordat Martijn met eigen kennis uit andere werelden “voorzien” is én doordat hij intensief aan deze materie heeft gewerkt  met andere multidimensionale bewustzijnswerelden, vertelt hij dat de hele Buitenaardse Scène een maskering is van een nog grotere, niet eerder besproken gebeurtenis. Deze gebeurtenis is de werkelijke oorzaak van de gehele manifestatie van het Buitenaardse fenomeen.  De wijze hoe, waarop en door wie worden hoofdelijk bepaald door deze uitzinnige historie. Een historie welke zich ten opzichte van onze huidige tijdslijn ver in de toekomst heeft afgespeeld en allesbepalend is.

Hierdoor zullen vele onderwerpen een nieuwe en diepere betekenis krijgen. Onderwerpen zoals spiritualiteit, chakra’s, reïncarnatie, graancirkels, ascentie, “hogere” dimensies, opgestegen meesters, neurologische virtuele werkelijkheden (VR) en buitenaardse hulp en healingen zullen herziening nodig hebben, naar gelang de Mens met meer informatie in zichzelf verbinding gaat maken.

De doelstelling van deze lezing is een kijkje achter de “ingevoegde” realiteit nemen en het besef ontwikkelen heel dicht bij jezelf te blijven. Maak kennis met een verloren gegane historie in jezelf en herken daarbij op jouw eigen wijze je innerlijke liefdes en creatiekracht. Alle Mensen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beschikken onafhankelijke én gezamenlijk over een enorm scheppend vermogen. Het is volstrekt hét moment om elkaar van Mens naar Mens en van Hart naar Hart te ontmoeten.

 

Update 29 mei: Deel 1 op 30 mei is volgeboekt.
Update 30 mei: Deel 4 op 11 juli is volgeboekt.
Update 4 juni: Deel 3 op 28 juni is volgeboekt.
Update 7 juni: Deel 2 op 13 juni is volgeboekt

sterren_strand_martijn-van-staveren

 

Praktische informatie:
Locatie: Kanexia, Prinses Marielaan 5, 3743 JA Baarn
Data: Dinsdag 30 mei, dinsdag 13 juni, woensdag 28 juni en dinsdag 11 juli 
Tijdstip: de lezingen starten om 19.30 uur, met een inloop vanaf 19.00 uur en we eindigen rond 22.30 uur
Deelnamekosten: 25 euro pp per lezing, incl koffie/thee.
En 80 euro bij boeking van alle 4 lezingen, (dus 20 euro korting)
Aantal deelnemers: max 35
Route: zie hiertoe de contactpagina

Aanmelden:
Alle lezingen zijn volgeboekt!

Je kunt je aanmelden via de contactpagina
Graag met vermelding van datum van de lezing en het aantal personen. Na aanmelding ontvang je de betalingsgegevens. Je plaats is definitief gereserveerd, zodra wij je betaling hebben ontvangen.

 

martijn-van-staveren_-energie