Lezing Ad Broere Geld en Bewustzijn-Geld in de bijrol

image_thumbnail_007

Geld en Bewustzijn,

Een lezing door
en een goed gesprek met

Ad Broere

Dinsdagavond 7 mei
19.30 uur

Een inspirerende avond over 
de mens en de natuur centraal
en geld in de bijrol

 

Van harte deelt Ad zijn informatie en gaat met jou in gesprek

Geld in de Bijrol; op weg naar een menswaardige samenleving.
In deze lezing wordt de kernoorzaak ontrafeld waarom geld steeds problemen veroorzaakt.
Ad Broere laat zien dat het ook anders kan. Met mens, natuur en samenleving centraal en geld in de bijrol.

Meteen aanmelden> 

Het verheugt mij enorm dat Ad opnieuw een lezing bij mij in Kanexia wil verzorgen.
Ook na het het verschijnen van zijn boek “Geld komt uit het niets” was hij in Baarn.
Ad is een inspirerende man met het hart op de juiste plaats.
Hij schrijft en spreekt helder en vol moed terwijl hij de vinger op de zere plekken in onze samenleving legt.
Vanuit compassie draagt Ad zijn steentje bij aan het grotere bewustzijn van de mensheid. Schijnbaar onvermoeibaar draagt hij ook oplossingen aan… Op weg naar een menswaardige samenleving.

Praktische informatie:
Locatie: Kanexia, Prinses Marielaan 5, 3743 JA Baarn
Datum en tijdstip: Dinsdag 7 mei 2019, 19.30 tot 22.00 uur; Inloop vanaf 19.00 uur
Deelnamekosten: 20 euro, inclusief koffie, thee en gratis parkeren
Aanmelden: van te voren via de contactpagina.
Na je aanmelding ontvang je verdere praktische informatie
Route: zie hiertoe de contactpagina

Veel mensen zijn van mening dat geld lastig en overbodig is. De ervaringen met geld kunnen zo pijnlijk zijn dat men zich er niet mee bezig wil houden. Dit is begrijpelijk, want geld zoals het nu is draagt zelden bij aan geluk en welzijn.

Ad Broere gaat met een eenvoudig voorbeeld toelichten waarom geld, dat door schuld ontstaat en waarover rente moet worden betaald, ongelijkheid en problemen veroorzaakt. Er wordt echter vooral ook gesproken over oplossingen met de bedoeling dat je geïnspireerd wordt en ook een idee kan krijgen over waar jij je schouders onder kunt zetten.

De materiële wereld wordt beheerst door mensen die juist alles inzetten om steeds meer geld en bezit naar zich toe te trekken. De superrijken ontlenen macht en invloed aan hun bezit en ze beperken daardoor de materiële levens van mensen die daar niet zo mee bezig zijn.
Als het daarbij bleef dan zou het nog een keuze zijn om eraan mee te doen of niet. De honger van de hebzuchtige is echter zo groot, dat ze zelfs het kleine stukje aarde willen afnemen dat ook de niet zo materialistisch ingestelde nodig hebben om hun leven te kunnen leven.
Bovendien veranderen ze de aarde in een grote puinhoop door de natuur te vernietigen in hun onstuitbare drang om alles in geld om te zetten.
Dit monster is al een eind gevorderd om de aarde onleefbaar te maken. Het moet worden gestopt als we althans de kans willen hebben om te herstellen wat vernield is en als we met elkaar een menswaardige samenleving willen ontwikkelen, waarin ‘genoeg is voor ieders behoefte, maar niet voor de hebzucht van enkelen’.

Kleinschalige economie en samenwerken, daar gaat het om
In artikelen en in zijn recente boek “Geld in de Bijrol” komt Ad Broere vaak terug op twee hoofdthema’s. De eerste is dat geld met geld verdienen niet alleen buitengewoon destructief is voor de aarde en alles wat erop leeft, het is vooral het middel waarmee de superrijken gigantische geldstromen naar zich toehalen.
Het zogenoemde ‘moderne bankieren’ is al vanaf het begin van de 18e eeuw de oorzaak van voortdurend terugkerende crisissen, armoede en lijden bij het grootste deel van de mensheid. Tegelijkertijd is er de extreme rijkdom bij enkelen, die de macht hebben om overheden voor hun doeleinden te manipuleren.
Veel mensen hebben nog steeds een blind vertrouwen in dit onrechtvaardige en onredelijke geldstelsel. Het lijkt hen niet uit te maken dat de acht rijksten in de wereld evenveel bezitten als zestig procent van de hele wereldbevolking en vooral dat hun rijkdom ontelbare anderen tot armoede veroordeelt.

Het tweede thema waaraan hij veel aandacht besteed, is ‘De schoonheid van het kleine, een economie als de mens ertoe zou doen’, wat de titel is van het boek dat Schumacher schreef in 1973. Small is beautiful. Het gaat om kleinschaligheid, producenten en consumenten dicht bij elkaar brengen, regionale economie, waardoor het meeste wat je nodig hebt van dichtbij komt van kleinschalige producenten. Of zoals de titel is van zijn eerste boek: “een menselijke economie”.

Ad Broere en Geld in de Bijrol
In het vijfde boek van Ad Broere ‘Geld in de bijrol’, staat centraal hoe het vastgelopen financiële stelsel kan worden vernieuwd om ruimte te geven aan de ontwikkeling van een menswaardiger samenleving. Deze verandering is geen vage utopie, maar pure noodzaak als wij willen dat de aarde aan de huidige en de toekomstige generaties een reële mogelijkheid biedt op welzijn en geluk voor velen.

‘Geld in de bijrol; Op weg naar een menswaardige samenleving’ is het eerste Nederlandstalige boek waarin heel expliciet de kernoorzaak wordt ontrafeld van waarom dit geldstelsel telkens weer vastloopt. Van oudsher profiteert slechts een relatief kleine groep van de winstmogelijkheden die het financiële stelsel biedt. Verreweg de meeste mensen ondervinden er tot vandaag de dag vooral hinder van.
Bovendien genereert het ongelijkheid, groeidwang en periodiek steeds weer optredende crisissen en oorlogen.
Dit boek laat zien dat het ook anders kan.
Met mens, natuur en samenleving centraal en geld in de bijrol.

Het boek “Geld in de bijrol” dat vorig najaar is verschenen, is vooral bedoeld om mensen te inspireren en te motiveren om zelf verantwoordelijkheid te gaan nemen om te gaan staan voor de veranderingen, die leiden tot een menswaardiger samenleving. De keuze is niet moeilijk als duidelijk is dat het gaat om gebukt te blijven gaan onder een systeem dat nooit breed gespreide welvaart en welzijn zal brengen, of een ontwikkeling naar een samenleving waarin er ‘genoeg is voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht’(Gandhi).

Ad Broere is van huis uit econoom. Hij werkte in het bedrijfsleven, bank en onderwijs. Daardoor heeft hij een veelzijdige ervaring opgedaan en is Ad in staat om op een begrijpelijke manier goed onderbouwde informatie te geven voor het moeilijke onderwerp waarover hij veel spreekt.

Ad is te zien geweest voor EenVandaag, NTR, Café Weltschmerz, Salto TV en AvroTros Radar. Hij onderhoudt een blog waarop regelmatig artikelen van zijn hand worden geplaatst (www.adbroere.nl). Ad kreeg twee keer de Frontier Award uitgereikt, in 2011 en 2015.

Eerdere boeken die Ad Broere heeft geschreven zijn: ´Een menselijke economie´ (2009), ‘Ending the global casino’ (2010), ‘Geld komt uit het niets’ (2012) en ‘Hanneke de Vries leent geld bij de bank’ (2015).

 

Praktische informatie:
Locatie: Kanexia, Prinses Marielaan 5, 3743 JA Baarn
Datum en tijdstip: Dinsdag 7 mei 2019, 19.30 tot 22.00 uur; Inloop vanaf 19.00 uur
Deelnamekosten: 20 euro, inclusief koffie, thee en gratis parkeren
Aanmelden: van te voren via de contactpagina.
Na je aanmelding ontvang je verdere praktische informatie
Route: zie hiertoe de contactpagina